Насловна » , , » Липар, број 65

Липар, број 65

САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ

Ђорђе Н. Кебара, МОДЕРНИСТИЧКИ ХУМАНИЗАМ И ФАНТАСТИЧНЕ НЕОСИМБОЛИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ РОМАНА МАЈСТОР И МАРГАРИТА МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Mirko Ž. Šešlak, THE OBSOLESCENCE OF SHAKESPEAREAN IDEALS IN THE NON-SHAKESPEAREAN WORLD OF ALDOUS HUXLEY’S BRAVE NEW WORLD

ЧЛАНЦИ

Марија Е. Динов Васић, СЛИКА ДЕВОЈКЕ СА ЛАНЕНОМ КОСОМ У ЗВУКУ ДЕБИСИЗМА

Светлана Стевановић, PERSONAE DRAMATIS У СОФОКЛОВОЈ ДРАМИ АНТИГОНАПРИКАЗИ

ЦЕО БРОЈ

Поделите са пријатељима :
 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.