Контакт

Оперативни уредник:

доц. др Јелена Арсенијевић Митрић

тел: (+381) 069/629 417

jelena.arsenijevic@kg.ac.rs

Адреса часописа Липар:

casopislipar@gmail.com

Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац

тел: (+381) 034/370-270, локал 121

 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.