Насловна » , , » Липар, број 58

Липар, број 58


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ

1. Милан Д. Тодоровић, Марија Б. Нијемчевић, УТИЦАЈ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ НА ЈЕЗИЧКО ПОСТИГНУЋЕ ПРИЛИКОМ УСВАЈАЊА ДРУГОГ ЈЕЗИКА

2. Бранка Л. Миленковић, Марија В. Лојаница, ТЕМЕЉНИ И ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРИСТУП ПИСАЊУ НА ПРАГУ Ц2 НИВОА ПРЕМА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЕВРОПСКОМ РЕФЕРЕНТНОМ ОКВИРУ ЗА ЖИВЕ ЈЕЗИКЕ (CEFR)

3. Ивана Николић, РЕЦЕПЦИЈА ЈЕЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ВИЛХЕЛМА ФОН ХУМБОЛТА У ШПАНСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ

4. Ivana J. Vučina Simović, LA LABOR POLÍTICA, CULTURAL E IDEOLOGÍAS DE HAIM S. DAVICHO DE BELGRADO: ENTRE JUDAÍSMO FAMILIAR Y PATRIOTISMO SERBIO

5. Светлана М. Рајичић Перић, ПОЕЗИЈА БРАНКА МИЉКОВИЋА У СВЕТЛУ АНТИЦИПИРАНОГ ПЛАГИЈАТА, ПРАЗНИНЕ ПУНЕ БУДУЋНОСТИ


ЧЛАНЦИ


6. Снежана P. Туцаковић, ПОРТРЕТ ЦАРИЦЕ ДОРИС У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА ПЛАЧ РАХИЛИ ИЛИ ИЗБИЈЕНИЈЕ НА МЛАДЕНЦЕВ ПОВЕЛЕНИЈЕ ИРОДА ЦАРА ЈУДЕЈСКАГО

7. Жељка П. Јанковић, КУЛТ КАМЕНА У СРПСКОЈ И ФРАНЦУСКОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ

8. Павле Лековић, СТРАХ И ЊЕГОВА ДРУГА СТРАНА – АНАЛИЗА СТРАХА У ПРИЧИ „ВИЈ“ НИКОЛАЈА ГОГОЉА И ПРИЧИ „ДУХ ИЗ КАНТЕРВИЛА“ ОСКАРА ВАЈЛДА

9. Стефан П. Пајовић, ЗАВИЧАЈНА ТОПОНИМИЈА У ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

10. Татјана С. Јовановић, ХЕРМЕНЕУТИКА СОПСТВА У РОМАНУ ДНЕВНИК ЛОШЕ ГОДИНЕ Џ. М. КУЦИЈА

11. Катарина З. Милић, ФУНКЦИЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА У ПОЕЗИЈИ ЕЖЕНА ГИЈВИКА (ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ EUCLIDIENNES, 1967)

12. Катарина Г. Богдановић, РОБОТИ И АТЛАНТИЂАНИ АТЛАНТИДЕ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

13. Тамара Н. Лутовац, ДЕМИНУТИВИ И ДЕМИНУТИВНИ ПЛЕОНАЗМИ КАО ИЗРАЗИ ХИПОКОРИСТИЧНОСТИ У ПРИПОВЕТКАМА ПЕТРА КОЧИЋА

14. Ана М. Шарчевић, ПОЛИСЕМИЈА ПРИДЕВА ДОБАР (-А, -О) У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

15. Милица М. Ђуричић, Ивана Георгијев, ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

16. Dragana D. Jevtić, NEKI NAČINI PRENOŠENJA ZNAČENJA ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK U PREVODIMA DELA ROALDA DALA GOSPODIN BOTIBOL

17. Наташа А. Спасић, ФОНЕТСКИ АЛАТИ И ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ И НАУЦИ

18. Тијана М. Божовић, ПРИМЕНА ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ У МЕТОДИЧКОМ ПРИСТУПУ ПЕСМИ ЗАЛАЗАК СУНЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА


ПРИКАЗИ


19. Милош М. Ковачевић, ВРЛО ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ СРПСКОЈ МОРФОЛОГИЈИ

20. Милица В. Ћуковић, КРАКОВСКА СВЕТЛОСТ СКУПЉА ВИЈЕКА

21. Владимир Б. Перић, ХУМАНИТЕТ РОПОГРАФСКЕ ЈЕДНОСТАВНОСТИ

22. Марко С. Милићевић, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ


ХРОНИКЕ


23. Маша З. Петровић Гујаничић, Јелица А. Вељовић, ХИСПАНИСТИКА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАУЦИ

24. Јелена М. Павловић, ХРОНИКА НАУЧНОГ СКУПА СРЕДЊИ ВЕК У СРПСКОЈ НАУЦИ, ИСТОРИЈИ, КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ VII

25. Часлав В. Николић, ПЕСНИШТВО ДИМИТРИЈА НИКОЛАЈЕВИЋАЦЕО БРОЈ


Поделите са пријатељима :
 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.