Насловна » , , » Липар, број 55

Липар, број 55


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИLipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu1. Лела Вујошевић, ОКРУГЛИ СТО АНДРЕЈ МИТРОВИЋ У ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ 20. ВЕКАСТУДИЈЕ2. Иван М. Коларић, ЕСТЕТИЧКИ ПОГЛЕДИ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

3. Весна С. Алексић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ О ВАЖНОСТИ ИЗУЧАВАЊА ЕКОНОМСКЕ ИСТОРИЈЕ

4. Олга Манојловић Пинтар, ПОХВАЛА КУЛТУРИ ДИЈАЛОГА: АНДРЕЈ МИТРОВИЋ И ПРОМИШЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ

5. Милан Д. Ристовић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ: ЗАМИШЉЕНОСТ НАД СУШТИНОМ И СМИСЛОМ ПОСЛА ИСТОРИЧАРА

6. Ранка П. Гашић, МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ У ДЕЛУ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

7. Душан Р. Живковић, ОПШТИ АСПЕКТИ МИСИЈЕ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА У НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ


ЧЛАНЦИ


8. Анета Г. Тривић, О ПРЕВОДНОЈ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ НА ПРИМЕРУ МИМИЧКОГ ФРАЗЕОЛОГИЗМА ОТВОРИТИ ОЧИ

9. Марија M. Митровић, МЕЂУОДНОС СЛАГАЊА ВРЕМЕНА У ДОПУНСКОЈ ЗАВИСНОЈ РЕЧЕНИЦИ У ИТАЛИЈАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

10. Сања Ж. Ђуровић, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ КАО ГЛАГОЛ И КАО ПРИДЕВ У ТРАВНИЧКОЈ ХРОНИЦИ ИВЕ АНДРИЋА

11. Марко З. Прокић, ПИСМО МОЛДАВСКОГ ВОЈВОДЕ АЛЕКСАНДРА ДУБРОВНИКУ ИЗ 1566. ГОДИНЕ (ТЕКСТОЛОШКА И ЈЕЗИЧКА АНАЛИЗА)

12. Александра Д. Матић, СЛОВЕНСТВО У РАНОЈ ПОЕЗИЈИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

13. Јелена Ђ. Весковић, ГДЕ ЈЕ ПРОКЛЕТА АВЛИЈА?

14. Ивана Банчевић Пејовић, МАШТА: ЕСТЕТСКА ИЛИ ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА УМЕТНОСТИ (ОД ВИЛИЈАМА БЛЕЈКА ДО АНРИЈА ЖИРУА И МАКСА ХЕЈВЕНА)

15. Никола М. Ђуран, МОГУЋИ АГАМБЕНОВ КОМЕНТАР НА РАЗВОЈ БРИТАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XX ВЕКА


ПРИКАЗИ


16. Владимир Перић, ФИГУРА ОЦАЦЕО БРОЈ


Преузми пдф Поделите са пријатељима :
 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.