Насловна » , , » Липар, број 52

Липар, број 52ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


Студије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu


1. Тодор И. Подгорац, НАУЧНО ДЕЛО И ЛИК ЛЕОНА ПЕТРАЖИЦКОГ ДОСТОЈНИ ДАЉЕГ ПРОУЧАВАЊА

2. Слободан Лазаревић, О СЕМЕНУ ЗА УСЕВ (II)

3. Снежана Туцаковић, КЊИЖЕВНИ И ИСТОРИЈСКИ ЛИК ПРИНЦЕЗЕ ПАЛЕОЛОГИНЕ

4. Святослав Пилипчук, УКРАЇНСЬКА ВЕСІЛЬНА ДРАМА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

5. Слободан Б. Новокмет, РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ У ФУНКЦИЈИ ПРИДЕВА – СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА –

6. Миљана К. Стојковић, Даница М. Јеротијевић, Тијана Н. Крстић, РОДНЕ РАЗЛИКЕ У УЧТИВОСТИ ПРИЛИКОМ ИСКАЗИВАЊА ЗАХТЕВА


Чланци7. Биљана Стикић, СЛАГАЊЕ ПАРТИЦИПА ПЕРФЕКТА И АНТЕПОЗИЦИОНИРАНОГ ДИРЕКТНОГ ОБЈЕКТА У ИТАЛИЈАНСКОМ И ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ:КОНТРАСТИВНО-ДИЈАХРОНИЈСКИ ПРИСТУП

8. Ивана Р. Глишовић, ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ДИМЕНЗИЈА ЕМПАТИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

9. Јелена Јосијевић, СЛОБОДНИ НЕУПРАВНИ ГОВОР У РОМАНУ ГОРДОСТ И ПРЕДРАСУДА И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК

10. Микела Капра, О ЯЗЫКЕ ДЕТЕЙ В ПОЭТИКЕ АВАНГАРДИСТОВ

11. Милица М. Ђуричић, АНАЛИЗА ГРЕШАКА КОД ОДРЕЂИВАЊА РОДА ИМЕНИЦА У ШПАНСКОМ ЈЕЗИКУ КОД ОДРАСЛИХ УЧЕНИКА ЧИЈИ ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СРПСКИ

12. Неда Видановић, ГЛАГОЛИ СА ПРЕФИКСОМ НА- У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

13. Лела Вујошевић, ВЕЛИКЕ ЖЕНЕ ВЕЛИКОГ РАТА

14. Јелена Грујић, ВЛАСТ И НОВАЦ У КОМЕДИЈАМА БРАНИСЛАВА НУШИЋА

15. Јелена Ђ. Марићевић, Е(СТЕ)ТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА ВРЕДНОСТИ ДИМИТРИЈА МИТРИНОВИЋА

16. Софија Калезић-Ђуричковић, РОМАНИ ЖАРКА КОМАНИНА КАО КОЛИЈЕВКЕ РИЈЕЧИ

17. Катарина С. Рмуш, АНАЛИЗА ОДНОСА ИСТОКА И ЗАПАДА У РОМАНУ ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНО ОРХАНА ПАМУКА

18. Даница Б. Милошевић, КЛАСА И РОД У РОМАНУ ЧАПЉИНО ОКО УРСУЛЕ ЛЕГВИН

19. Петра M. Пешић, БУКА И БЕС – ЈЕДАН НАРАТОЛОШКИ ПРИСТУП


Хронике

20. Милош Спасовић и Драгана Вучковић, ГОВОРИТИ, ПИСАТИ И ДЕЛАТИ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф

Поделите са пријатељима :
 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.