Насловна » , , » Липар, број 49/1

Липар, број 49/1


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ 


Студије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu

1. Јана М. Алексић, МОДЕРНИ ПИСАЦ У ПРЕОБРАЖАЈУ

2. Мирослав Ћурчић, РАСИЗАМ КАО СТАДИЈУМ КОЛОНИЈАЛИЗМА У ПОЕТИЦИ Б. ВОНГАРА

3. Слађана Ракић, СЛИКЕ СМРТИ У РОМАНУ ДАН ШЕСТИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

4. Радмила Пауновић-Штајн, УЛОГА АНТИЧКОГ ХОРА У СТВАРАЛАЧКОМ ИСКУСТВУ БЕНЏАМИНА БРИТНА


Чланци


5. Јелена Раденовић, ИГРА У ХОЛИВУДСКОМ МЈУЗИКЛУ

6. Страхиња Р. Степанов, ДЕПЕНДЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

7. Милка В. Николић, МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА У УЏБЕНИЦИМА И НАСТАВИ ЈЕЗИКА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

8. Красимир Георгиев Коилов, ЗА ПЛОВДИВСКИТЕ ХОДОНИМИ, МОТИВИРАНИ ОТ ОЙКОНИМИ(ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ)

9. Бојана М. Вељовић и Тања Ј. Танасковић, НАЗИВИ ЗА РАКИЈУ У ЗАПАДНОЈ ЛЕПЕНИЦИ

10. Јелена Љ. Спасић, РАЗВОЈ ШТАМПЕ У СВЕТУ И КОД НАС

11. Александра Миловановић, ОД ПЕРЦЕПЦИЈЕ КА РЕЦЕПЦИЈИ ФИЛМСКЕ СЛИКЕ: ЕСТЕТСКИ И ПСИХОЛОШКИ МОДЕЛ

12. Александар Б. Недељковић, ШТА ЈЕ СТАРАЦ САНТЈАГО ЗАПРАВО ПЛАНИРАО ДА ПОСТИГНЕ НА МОРУ БЛИЗУ КУБЕ

13. Маша Полило, АНДРИЋ И САВРЕМЕНА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА

14. Амела А. Зејнеловић, АХМЕД НУРУДИН И ЏИХАД

15. Владимир З. Ђурић, БАРОКНА ЕПОХА И БАРОКНИ СТИЛ У ФРАНЦУСКОЈ:ЈЕДАН КЊИЖЕВНИ ОСВРТ НА СТУДИЈУ ЖАНА РУСЕА

16. Тамара Милутиновић, ДЕМОНСКЕ ОСОБИНЕ ЛОЛЕ МОНТЕЗ У РОМАНУ КАП ШПАНСКЕ КРВИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

17. Тања Антић, ДРУШТВЕНО ПРИХВАТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ТРАНСРОДНОСТИ

18. Јелена Здравковић, HOMOEROTICISM IN OSCAR WILDE’S THE PICTURE OF DORIAN GRAY: THREE PERSPECTIVES


Прикази


19. Стефан Тодоровић, ЗБОРНИК О СТРУКТУРНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


Хроника
Поделите са пријатељима :
 
© 2012-2020 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.