Адреса


Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац

тел: (+381) 034/370-270
факс: (+381) 034/370-168
 
© 2015-2017 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб подршка: Р.Д.М.